Lợi ích của khách hàng khi đến với bảo vệ Nhật Hoàng Long Hải

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG.
Quý khách hàng lựa chọn và sử dụng các dịch vụ An ninh – An toàn của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NHẬT HOÀNG LONG HẢI chúng tôi. Quý khách hàng sẽ thu được
nhiều lợi ích kinh tế và phi kinh tế, cũng như lợi ích về Nhân sự – hành chính.

a. Lợi ích kinh tế:Với chi phí phục vụ tối thiểu, quý khách hàng không phải quan tâm tới:
– Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho bảo vệ nội bộ.
– Chi phí quản lý, kiểm tra giám sát, chi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên bảo vệ.
– Chi phí đầu tư trang thiết bị hỗ trợ, trang phục.
– Tai nạn lao động…v.v.v…

b. Lợi ích phi kinh tế:
– Nhu cầu an ninh – an toàn được đảm bảo tối đa 24/24 giờ.
– Bảo mật công nghệ và bí mật kinh doanh.
– Chủ động trong quyết định lựa chọn dịch vụ.
– Chất lượng nghiệp vụ chuyên nghiệp và các thiết bị an ninh hiện đại.
– Phương án bảo vệ tối ưu toàn diện…vvv…

c. Lợi ích hành chính – nhân sự:
– Bỏ qua khâu tuyển chọn, đào tạo thường niên nhân viên bảo vệ.
– Không phải giám sát quản lý nhân viên
– Tinh giảm biên chế và cơ cấu nhân sự.
– Quyền lựa chọn và thay thế nhân viên bảo vệ.
– Phối hợp tốt nhất với công an chính quyền địa phương…v.v.v…

Xem thêm:   Lĩnh vực hoạt động của bảo vệ Nhật Hoàng Long Hải